12, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

Shivneri Fort - Junnar,Maharashtra, Birthplace of Chhatrapati Shivaji MaharajShivneri Fort - Junnar,Maharashtra, Birthplace of 
Chhatrapati Shivaji Maharaj
శివనేరి కోట - ఛత్రపతి శివాజీ జన్మస్థానం